top of page

Kvanttihypnoosi (in English below)

Päivitetty: 19. tammik.


Kvanttihypnoosi eroaa paljon tavallisesta hypnoosista sekä hypnoterapiasta. Kvanttihypnoosin kehittäjä on Dolores Cannon, jonka alkuperäinen nimitys tälle hoitomuodolle oli Quantum Healing Hypnosis Therapy eli QHHT. Doloresin QHHT-sessiot olivat pitkiä, jopa 6 tunnin mittaisia, mutta minun sessioni kestävät keskimäärin noin 2 tuntia. Olen käynyt Marjut Saariniemen kvanttihypnoosikoulutuksen ja lisäksi minulla on aikaisempi kliinisen hypnoterapeutin koulutus.Kvanttihypnoosissa sinut johdatetaan hypnoottiseen transsiin kuten tavallisessakin hypnoosissa. Voit lukea lisää hypnoosista toisesta blogitekstistäni.

Kvanttihypnoosissa annetaan ohjakset sinun omalle korkeimmalle tietoisuudellesi, joka johdattaa sinut juuri niihin kokemuksiin, jotka ovat sinulle sillä hetkellä merkityksellisimpiä. Asiakkaat saattavat kokea entisiä/rinnakkaisia/tulevia elämiä, yhteyksiä alieneihin tai valo-olentoihin tai elämiä esimerkiksi eläiminä tai vaikkapa luonnonelementteinä. Koskaan ei voi etukäteen tietää, mitä kvanttihypnoosissa tulee eteen, sessiot ovat aina erilaisia ja yllättäviä monipuolisuudessaan. Kuitenkin asiakkaat ovat aina rakkauden sekä valon johdatuksessa eli sessiot ovat aina heidän korkeimmaksi parhaakseen.

Kvanttihypnoosissa on mahdollisuus saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin korkeimmalta tietoisuudeltasi ja saada ratkaisuja ongelmiisi sekä kokea syvällistä hoitoa. Yleensä kvanttihypnoosin jälkeen asiakkaalla lähtee käyntiin syvällinen paranemisprosessi oivalluksineen.

Kvanttihypnoosin kesto n. 2 h ja hinta 110 e/kerta

Kvanttihypnoosi voidaan tehdä myös etänä netin kautta!


Ensimmäinen asiakkaan luvalla julkaistu kvanttihypnoosimatka löytyy nyt Youtube-kanavaltani. Tämän kvanttihypnoosin aiheena oli tie pärjäämisestä menestykseen. ❤️❤️❤️


Quantum hypnonosis is much different from ordinary hypnosis and hypnotherapy. The developer of quantum hypnosis is Dolores Cannon, whose original designation for this treatment was Quantum Healing Hypnosis Therapy, or QHHT. Dolores' QHHT sessions were long, up to 6 hours long, but my sessions last about 2 hours on average. I have undergone quantum hypnosis training by Marjut Saariniemi and also have previous training as a clinical hypnotherapist. In quantum hypnosis, you are led into a hypnotic trance as in normal hypnosis. You can read more about hypnosis in my previous blog post.


Quantum hypnosis gives the reins to your own highest consciousness, which leads you to the very experiences that are most meaningful to you at that moment. Customers may experience past/parallel/future lives, connections with aliens or light beings, or lives as animals or natural elements, for example. You never know in advance what will come up during quantum hypnosis, the sessions are always different and surprising in their versatility. However, customers are always led by love and light, meaning that sessions are always for their highest good. Quantum hypnosis gives you the opportunity to get answers to questions from your highest consciousness and to find solutions to your problems and experience profound healing. Usually, after quantum hypnosis, the customer starts a deep healing process with subsequent insights.


Duration of a quantum hypnosis session is about 2 hrs and price 110 e. Quantum hypnosis can also be done remotely online!


201 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page