Arkturuslainen energiahoito (in English below)

Päivitetty: 24. syys 2020

Arkturuslaisessa energiahoidossa toimin kanavana, joka ohjaa energiaa asiakkaan tarvitsemiin kohtiin. Tunnustelen kehosi energiakenttää intuitiivisesti, antaen korkeamman tietoisuuden ohjata käsiäni. Korkeampi olemuspuoleni on arkturuslainen parantaja, joka toimii hoidon aikana kauttani korkeammaksi parhaaksesi. Hoidon aikana saatat tuntea erilaisia tuntemuksia tai nähdä mielikuvia tai värejä mielessäsi. Hoito on rentouttavaa ja toimii sekä fyysisellä että henkisellä tasolla.Olen suorittanut Reiki I + II -kurssit Mika Marttilan ohjauksessa, mutta siirtynyt enemmän intuitiiviseen energiahoitoon omalla tyylilläni saatuani yhteyden korkeampaan arkturuslaiseen olemuspuoleeni. Yhdistelen hoidoissani tarpeen mukaan myös muita hoitomuotoja, kuten Soul Body Fusionia sekä EFT:tä.

Hinta 45 e/h


Arcturian energy healing


During an Arcturian energy healing session, I work as a channel and direct energy to different points in the customer’s body. I intuitively feel your energy field, letting higher consciousness guide my hands. My higher self is an Arcturian healer who works through me for your highest good. During treatment you might feel different emotions or see images or colors in your mind. The treatment is relaxing and works both on the physical and mental level.


I have attended Reiki I & II classes with Reiki Master Mika Marttila, but moved more towards intuitive healing in my own style after getting in contact with my higher Arcturian self. I combine different kinds of healing modalities, such as Soul Body Fusion and EFT, when needed.


Price 45 e/h